New Law 4967/2022 on contracts for the provision of digital content or digital services

By Olga Kalpakidi

Law 4967/2022 has recently transposed into Greek law EU Directive 2019/770 on the supply of digital content and digital services and EU Directive 2019/771 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods. With a clear focus on the establishment of the EU Digital Single Market and the enhancement of consumer protection, the Law has also amended a series of articles of the Greek Civil Code regarding the sale of goods and it has introduced several new articles pertaining to the sale of goods with digital elements.

Below you may find the full article in Greek

Της Όλγας Καλπακίδη

Στο πλαίσιο εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με το ενωσιακό, καθώς και της ανάγκης εκσυγχρονισμού του δικαίου των συμβάσεων πώλησης, ο νέος Νόμος 4967/2022  ενσωμάτωσε την Οδηγία 2019/770 αναφορικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και την Οδηγία 2019/771 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών.

Ο Νόμος ορίζει ως «ψηφιακό περιεχόμενο» τα δεδομένα που παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, ενώ ως «ψηφιακή υπηρεσία» ορίζει την υπηρεσία που επιτρέπει στον λήπτη να δημιουργεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει δεδομένα σε ψηφιακή μορφή ή να έχει πρόσβαση σε αυτά.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις του Νόμου που εισάγουν την αντικειμενική ευθύνη του προμηθευτή τέτοιων ψηφιακών αγαθών, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του ψηφιακού περιεχομένου/υπηρεσίας στους όρους της σύμβασης.

Αξιοσημείωτες είναι οι αλλαγές που επέφερε ο Νόμος στον Αστικό Κώδικα, όπως ενδεικτικά:

  • Στο κεφάλαιο περί συμβάσεων πώλησης, η προσθήκη του άρθρου 513Α, το οποίο ρυθμίζει την πώληση πράγματος με ψηφιακά στοιχεία. Ειδικότερα, ως πράγμα με ψηφιακά στοιχεία νοείται κάθε κινητό πράγμα που ενσωματώνει ή διασυνδέεται με ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η απουσία του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας να εμποδίζει την εκτέλεση των λειτουργιών του, όπως, επί παραδείγματι, κινητά τηλέφωνα-smartphones, τηλεοράσεις με smart λειτουργίες και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
  • Μεταξύ άλλων, προστέθηκε και το άρθρο 538 ΑΚ, δυνάμει του οποίου ο πωλητής ενός τέτοιου πράγματος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι στον αγοραστή παρέχονται ενημερώσεις ασφαλείας (updates) για εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς και κάθε άλλη ενημέρωση που είναι απαραίτητη, προκειμένου το πράγμα να ανταποκρίνεται στη σύμβαση.
  • Πλέον, εισάγεται η έννοια της «μη ανταπόκρισης» του πράγματος στη σύμβαση, ως δικαιολογητικός λόγος για την άσκηση των δικαιωμάτων του αγοραστή, ενώ θεσμοθετούνται 5 υποκειμενικά και 5 αντικειμενικά κριτήρια για το πότε ένα πράγμα ανταποκρίνεται στη σύμβαση (ΑΚ 535Α και 535Β).

Ο Νόμος έχει τεθεί σε ισχύ από 9 Σεπτεμβρίου 2022 και από την επισκόπησή του, καθώς και των νέων διατάξεων του Αστικού Κώδικα, είναι εμφανής η πρόθεση του νομοθέτη και η προσπάθεια συν-διαμόρφωσης της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς στην ΕΕ, επίτευξης μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου επί διασυνοριακών συναλλαγών και ενίσχυσης του νομοθετικού πλαισίου προστασίας των καταναλωτών.