L.4919/2022: Simplification of the incorporation of companies

By Evgenia Apostolopoulou

With the new L.4919/2022, Greek company law enters the modern digital era, adopting the European Directive (EU) 2019/1151 on the use of digital tools and procedures regarding the modernization of the operation of the General Commercial Register (G.E.M.I.).

Below you may the article in Greek

 

Ν. 4919/2022: Απλοποίηση της σύστασης των εταιρειών

Της Ευγενίας Αποστολοπούλου

Με το νέο Ν. 4919/2022 το ελληνικό εταιρικό δίκαιο εισέρχεται στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, υιοθετώντας την ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2019/1151, σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Οι βασικότερες καινοτομίες του νόμου αυτού συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.).

Κατά την ολοκλήρωση της σύστασή της, κάθε νέα εταιρεία μπορεί να υποβάλλει αίτημα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της επιλογής της, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Υ.Μ.Σ. 

Τήρηση Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων.

Από την 1η Ιουλίου 2022, θα τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., ενιαίο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο επωνυμιών και διακριτικών τίτλων, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι, που δεσμεύονται από φυσικά ή  νομικά πρόσωπα, σε πανελλήνιο επίπεδο. Η καταχώριση αυτών θα αποδεικνύει και το δικαιούχο τους.

Ευρωπαϊκός Μοναδικός Ταυτοποιητής (EUID).

Αυτομάτως με την εγγραφή των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. χορηγείται σε αυτούς ένας ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής. Ο EUID περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του κράτους μέλους της εταιρείας, του εθνικού μητρώου καταγωγής και του αριθμού της εταιρείας σε αυτό το μητρώο και, κατά περίπτωση, χαρακτηριστικά για να αποφεύγονται σφάλματα ταυτοποίησης.

Σύσταση Μητρώου Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.).

Από την 1η Οκτωβρίου 2022, γίνεται υποχρεωτική η εγγραφή στο εν λόγω μητρώο, το οποίο θα τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., των νομικών προσώπων που ασκούν οικονομική, μη εμπορική δραστηριότητα, καθώς και των αστικών εταιρειών, χωρίς νομική προσωπικότητα.

Συγκρότηση Γενικού Μητρώου Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.).

Σε αυτό θα εγγράφονται προαιρετικά, τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις.

  • Από την 1η Ιουλίου 2022, προβλέπεται η θέση των εταιρειών αυτόματα σε κατάσταση αναστολής των καταχωρίσεών τους, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νέος νόμος, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων.

Καταλήγοντας, με το νέο νόμο επιδιώκεται η απλοποίηση του εταιρικού δικαίου σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο και η διασύνδεση των εταιρειών σε διεθνές επίπεδο, καθώς για πρώτη φορά, προβλέπεται η δυνατότητα καταχώρισης των στοιχείων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών είτε κράτους μέλους της Ε.Ε. ή και τρίτων χωρών, στην Ελλάδα, με απλούστευση των διαδικασιών.

Τροποποίηση ασφάλισης Μηχανικών, Δικηγόρων και Υγειονομικών

Της Αγάθης Αναγνώστου

Αναδρομική αναπροσαρμογή θα υπάρξει στην ασφάλιση μισθωτών μηχανικών, δικηγόρων και υγειονομικών που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου για τα έτη 2019 & 2020 όσον αφορά τους κλάδους επικουρικής ασφάλειας και πρόνοιας.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4387/2016 και τις τροποποιήσεις μεταγενέστερων εγκυκλίων του ΕΦΚΑ, για το διάστημα 01/01/2019 έως και 30/09/2020 θα πραγματοποιηθεί τροποποιητική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση η οποία θα οδηγήσει σε επιστροφή αναδρομικών εισφορών.

Νέα Ηλεκτρονική Yπηρεσία

Οι τροποποιητικές ΑΠΔ θα μπορούν να υποβληθούν μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας  του e – Ε.Φ.Κ.Α από τους εργοδότες (https://www.efka.gov.gr/el/elektronike-yperesia-tropopoieses-tes-asphalises-gia-emmisthoys-dikegoroys-misthotoys-mechanikoys ) που έχει τεθεί ήδη σε ισχύ έως και 30/09/2022.

Επιστροφή Αχρεωστήτως Kαταβληθεισών Eισφορών

Μόλις οριστικοποιηθεί η διαδικασία και ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές των νέων και παλαιών ποσών εισφορών, θα δημιουργηθούν πιστωτικά υπόλοιπα τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Το ποσό αυτό θα προκύψει από την διαφορά των εισφορών που έχουν ήδη υποβληθεί με τις νέες υποβληθείσες εισφορές.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμη νέα διαδικτυακή υπηρεσία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε πρώτη φάση για τους ασφαλισμένους και έπειτα για τους εργοδότες, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.