Act 4727/2020 – Compulsory telework and working hours regarding the arrival and departure of employees

By Sofia Kokkinara

In article 235 of Law 4727/2020, which has been published (Gov. Gazette 184/Α’/23.09.2020), are included provisions for compulsory telework and working hours regarding the arrival and departure of employees.

Below you may find the full article (in Greek)

 

Νόμος 4727/2020 – Υποχρεωτική εξ αποστάσεως εργασία και  κλιμακωτό ωράριο

Της Σοφίας Κοκκιναρά

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4727/2020 (ΦΕΚ 184/A’/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.».

Ο νόμος περιέχει στο άρθρο 235 τις διατάξεις για την υποχρεωτική τηλεργασία και το ωράριο εργασίας σχετικά με την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων, τα οποία αφορούν στην οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και θα ισχύουν από 23.09.2020 έως 04.10.2020 ως έκτακτα προσωρινά μέτρα για την Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα:

 1. Υποχρεωτική τηλεργασία
 • Σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων.
 • Οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να προαναγγείλουν στο «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για το σύνολο του οριζόμενου χρονικού διαστήματος στο παρόν, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
 • Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με τη δήλωση της τηλεργασίας, οι οποίες αναρτήθηκαν στην πρώτη σελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, την 25η.09.2020, οι εργοδότες υποχρεούνται να προαναγγείλουν το προσωπικό που απασχολούν υποχρεωτικά εξ αποστάσεως.
 • Κατά τον ανωτέρω υπολογισμό των εργαζομένων δε λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.α.).
 • Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω υποχρέωσης του επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 1. Ωράριο εργασίας σχετικά με την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων
 • Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεωτικά προσαρμόζεται κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.
 • Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μέτρο αυτού αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.
 • Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α΄ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους στο «ΕΡΓΑΝΗ».
 • Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.