The new Labour Inspectorate fines based on decision no. 60201/D7.1422 – Gov. Gazette Β’ 4997/31-12-2019 οf the Ministry of Labour.

By Sofia Kokkinara

The Government Gazette has published decision No. 60201/D7.1422 – Gov. Gazette Β’ 4997/31-12-2019 of the Ministry of Labour “Categorization of violations and determination of the amount of fines imposed by the Labour Inspectorate”. The new decision categorized the violations of labour legislation, specified the criteria and determined methods for calculating the fines imposed.

According to the decision, the fine ranges from 300€ to 50,000€ for each violation of labour law, however the exact amount of the fine is not precisely predetermined in the legislation. For the exact amount of the fine, many criteria are taken into account such as the number of the  employees, the severity of the  violation, the size of the company etc.

Below you may find the full article in Greek

Τα νέα πρόστιμα του ΣΕΠΕ με βάση την υπ’ αριθμ. 60201/Δ7.1422-ΦΕΚ Β’ 4997/31-12-2019 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας

Της Σοφίας Κοκκιναρά

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση με αριθμ. 60201/Δ7.1422 – ΦΕΚ Β’ 4997/31-12-2019 του Υπουργείου Εργασίας “Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).”.

Με τη νέα απόφαση, η οποία ίσχυσε από 16.01.2020, επήλθαν σοβαρές αλλαγές στο ισχύον σύστημα επιβολής προστίμων, που ρυθμιζόταν  από την υπ’ αριθμ. 29164/755-ΦΕΚ Β’ 2686/02.07.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και από το άρθρο 24 Ν. 3996/2011, όπως τροποποιήθηκε με σειρά νομοθετικών διατάξεων και προσφάτως με το άρθρο 60 Ν. 4611/2019. Με τη νέα απόφαση κατηγοριοποιήθηκαν οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, εξειδικεύτηκαν τα κριτήρια και  καθορίστηκαν μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων.

Βασικά χαρακτηριστικά της νέας υπουργικής απόφασης είναι τα εξής:

 • Το γενικό εύρος για το πρόστιμο κυμαίνεται για κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας από € 300 έως € 50.000. Το ακριβές ύψος του προστίμου δεν είναι ακριβώς προκαθορισμένο στη νομοθεσία, αλλά ανά περίπτωση λαμβάνονται υπόψη περισσότερα κριτήρια για τον προσδιορισμό του.
 • Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:
  • i) η σοβαρότητα της παράβασης,
  • ii) ο αριθμός εργαζομένων στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,
  • iii) η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις στον ίδιο ελεγχόμενο τόπο εργασίας πριν από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, ήτοι η επιβολή τριών τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων (κατά την προηγούμενη ΥΑ απαιτούνταν δύο διοικητικές κυρώσεις) που αφορούν διαφορετικούς χρονικά ελέγχους για ίδιες παραβάσεις κατά την τελευταία τριετία (κατά την προηγούμενη ΥΑ απαιτούνταν τετραετία),
  • iv) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,
  • v) το μέγεθος επιχείρησης,
  • vi) το καθεστώς απασχόλησης και
  • vii) η υπαιτιότητα.
 • Οι παραβάσεις διακρίνονται με βάση τη φύση τους σε Γενικές και σε Ατομικού Χαρακτήρα και οι οποίες κατατάσσονται περαιτέρω σε τέσσερις κατηγορίες Χαμηλής, Σημαντικής, Υψηλής και Πολύ Υψηλής σοβαρότητας, σύμφωνα με τα παραρτήματα  που συνοδεύουν την υπουργική απόφαση.
 • Με βάση τη διάκριση της παράβασης ως γενικής ή ατομικού χαρακτήρα καθορίζεται αντίστοιχα μέθοδος υπολογισμού προστίμου για τις γενικές παραβάσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό θιγόμενων και μέθοδος υπολογισμού προστίμου για τις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις ανά θιγόμενο εργαζόμενο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι έμφαση με αυστηροποίηση προστίμων δίνεται στις σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αμοιβή της εργασίας, στο χρόνο και στους όρους εργασίας των εργαζομένων, όπως και στις παραβάσεις που πλήττουν μερικώς απασχολούμενους και ομάδες ειδικής προστασίας, όπως εγκύους, μητέρες. Επίσης, θεσπίζεται διαφορετικού μεγέθους κύρωση για την παράτυπη υπερεργασία έναντι της παράτυπης υπερωρίας.

 • Στις γενικές παραβάσεις τα πρόστιμα κυμαίνονται από 300 έως 8.000 ευρώ (ανάλογα με το εάν η επιχείρηση απασχολεί 1-10 ή πάνω από 251 άτομα στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας) π.χ. η εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού ή ετήσιου πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας με πρόστιμο 500 – 3.000 ευρώ ή η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού με πρόστιμο 1.000 – 4.000 ευρώ.
 • Στις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις θεσμοθετούνται συγκεκριμένα ποσά, τα οποία πολλαπλασιάζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που εμπλέκονται σε αυτές. Eπί παραδείγματι:
  • Μερική απασχόληση σε διαφορετικό ωράριο από το δηλωθέν: πρόστιμο 2.000€ ευρώ ανά εργαζόμενο που θίγεται π.χ. σε επιχείρηση δυναμικότητας 15 εργαζομένων αν «συλληφθούν» 5 μερικώς απασχολούμενοι να εργάζονται σε διαφορετικό ωράριο εργασίας από το δηλωθέν και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 2.000€ x 5 = 10.000 ευρώ.
  • Πλήρης απασχόληση σε διαφορετικό ωράριο από το δηλωθέν: πρόστιμο 600€ ευρώ ανά εργαζόμενο που θίγεται π.χ. σε επιχείρηση δυναμικότητας 15 εργαζομένων αν «συλληφθούν» 5 πλήρως απασχολούμενοι να εργάζονται σε διαφορετικό ωράριο εργασίας από το δηλωθέν και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 600€ x 5 = 3.000 ευρώ.
  • Με το προηγούμενο σύστημα για την παράβαση ωραρίου 5 απασχολούμενων σε επιχείρηση 15 εργαζομένων μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο που κυμαινόταν από 6.000 έως 15.000 ευρώ. Επίσης, στο νέο καθεστώς διαφοροποιείται σημαντικά το ύψος του προστίμου στην πλήρη από την μερική απασχόληση με στόχο την αντιμετώπιση της υποδηλωμένης εργασίας.

Σημειώνεται ότι η υπουργική απόφαση δεν αφορά το πρόστιμο για αδήλωτη εργασία για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4554/2018.

Συνεπώς, η νέα υπουργική απόφαση που αναδιαμορφώνει εκ βάθρων το σύστημα που ίσχυε μέχρι πρότινος, στις περισσότερες περιπτώσεις, οδηγεί σε μικρότερα πρόστιμα, υπέρ των επιχειρήσεων με μεγάλο αριθμό εργαζομένων.  Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάνει λόγο για ένα «νέο σύστημα που θα είναι απλό και διαφανές, αναλογικό, αντικειμενικό και το κυριότερο θα εξαλείφει στρεβλώσεις του προηγούμενου συστήματος».