Σχέδιο Περιθωρίου Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων – Ερμηνευτική Εγκύκλιος

Νομοθεσία που εφαρμοζόταν μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου 223

Το Ειδικό Καθεστώς Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων γνωστό και ως Σχέδιο Περιθωρίου Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων (ΣΠΟΤΠ) εφαρμόζεται βάσει των διατάξεων του Άρθρου 41 του περί ΦΠΑ Νόμου του 2000 (Ν95 (Ι)/2000) και των Κανονισμών 129 – 136 των περί Φ.Π.Α. (Γενικών) Κανονισμών του 2001 (Κ.Δ.Π. 314/2001).

Μέχρι την κοινοποίηση της Εγκυκλίου και βάσει της υφιστάμενης Νομοθεσίας, το ΣΠΟΤΠ εφαρμόζεται μόνο για τις πράξεις που πραγματοποιούνται από τον οργανωτή τουριστικών περιηγήσεων (ο.τ.π.) απευθείας προς τον ταξιδιώτη και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική.

Που βρίσκεται και ποια ακριβώς είναι η αλλαγή;

Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), σε αριθμό υποθέσεων που εξέτασε, αποφάσισε ότι το ΣΠΟΤΠ μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις που η οριζόμενη ταξιδιωτική υπηρεσία προσφέρεται σε άλλο υποκείμενο στο φόρο (υ.φ.π), ο οποίος σκοπό έχει τη μεταπώληση της.

Επομένως με την ερμηνεία που έδωσε το ΔΕΚ διευρύνεται ο όρος «ταξιδιώτης»* ώστε να περιλαμβάνει και επιχειρήσεις που αγοράζουν τις υπηρεσίες για αναπαροχή (re-supply)

*Ταξιδιώτης: Διευρύνεται ο όρος «ταξιδιώτης» ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο φυσικά πρόσωπα, αλλά και όλα τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που αγοράζουν ΟΤΥ ή πακέτα ΟΤΥ είτε για ιδία χρήση είτε για μεταπώληση.

Πριν την αλλαγή στην περίπτωση όπου οι πελάτες ήταν άλλα υ.φ.π τα οποία αγόραζαν τις υπηρεσίες για μεταπώληση η οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση προσδιοριζόταν σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες.

Χρόνος εφαρμογής

Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι η εφαρμογή του ΣΠΟΤΠ και σε παραδόσεις ΟΤΥ σε άλλα υ.φ.π ισχύει από τις 23/9/13 οπόταν εκδόθηκε η απόφαση του ΔΕΚ.

Θεωρούνται πάντοτε οριζόμενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες και εμπίπτουν στο σχέδιο περιθωρίου κέρδους

  • Διαμονή
  • Μεταφορά επιβατών
  • Ενοικίαση μέσων μεταφοράς
  • Χρήση ειδικών αιθουσών στο αεροδρόμιο
  • Ταξίδια ή Εκδρομές
  • Υπηρεσίες ξεναγών

Θεωρούνται πακέτα του σχεδίου περιθωρίου κέρδους μόνο εάν προσφέρονται μαζί με μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω οριζόμενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες:

  • Διατροφή
  • Εισιτήρια θεάτρου
  • Αθλητικές διευκολύνσεις