Αλλαγές στην Εργατική Νομοθεσία βάσει Ν. 4488/2017

Αγαπητοί συνεργάτες,

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες αλλαγές και ρυθμίσεις που περιέχει o Νόμος 4488/2017 που τέθηκαν σε ισχύ με τη δημοσίευση του στο Φ.Ε.Κ. 137Α/ 13.9.2017 (στις 10.00μ.μ.) αρκετές μεταξύ των οποίων αφορούν στην προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής σημαντικών εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Να σημειωθεί ότι ορισμένες διατάξεις θα ισχύσουν μετά τη δημοσίευση απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με την οποία θα καθορίζονται οι απαραίτητες  λεπτομέρειες και διαδικασίες.

Στο συνημμένο έγγραφο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέριες για τις σχετικές αλλαγές.